Kursy praktycznej nauki zawodu (Poziom: Technik oraz Kosmetolog)

Kursy kosmetyczne - stopień podstawowy i dla zaawansowanych. Ukończenie kursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaliczenia obowiązkowych praktyk uczniowskich/studenckich. Dla najlepszych absolwentek istnieje możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu.

- I STOPIEŃ - KURS PODSTAWOWY

- II STOPIEŃ - KURS DLA ZAWANSOWANYCH

 

 

KURS I STOPNIA - podstawowy
 
Podstawy kosmetyki. Czas trwania: 100 godzin
 

Podczas kursu uczestnicy zapoznawani są z zasadami BHP oraz wymogami Sanepidu w zakresie  organizacji pracy gabinetu kosmetycznego.
 
W zakres zajęć wchodzi również asystowanie przy zabiegach kosmetycznych wykonywanych w gabinecie.
 
Kurs jest prowadzony indywidualnie.
 
Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym. Regulamin egzaminu do wglądu.

Ukończenie kursu jest równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowych praktyk uczniowskich/studenckich.
 
Wystawiamy faktury VAT.
 
Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz potwierdzenie odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych.
 
Koszt kursu: 3000.-pln netto płatne przed rozpoczęciem nauki.
 
 
KURS II STOPNIA – dla zaawansowanych (dla absolwentów stopnia I)
 
Kosmetyka - poziom zaawansowany. Czas trwania: 100 godzin
 

 
W zakres zajęć wchodzi również asystowanie przy zabiegach kosmetycznych wykonywanych w gabinecie.
 
Kurs jest prowadzony indywidualnie.  

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym. Regulamin egzaminu do wglądu. 

Ukończenie kursu jest równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowych praktyk uczniowskich/studenckich.
 
Wystawiamy faktury VAT.
 
Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz potwierdzenie odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych .
 
Koszt kursu: 3000.-pln netto płatne przed rozpoczęciem nauki.

Dla najlepszych absolwentek istnieje możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu. 

 

Tekst pochodzi ze strony - www.test.itbvega.pl/vegan/